ALGEMENE VOORWAARDEN MARKANT
seizoen 2016-2017

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, cursussen, workshops, ensembles en overige activiteiten die door Markant in dit seizoen worden aangeboden. Dit aanbod wordt schriftelijk en/of via onze website kenbaar gemaakt.

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘activiteit’ kunt u hiervoor in de plaats ook cursussen, lessen, ensembles of workshops lezen.

Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of via de verzending van een volledig ingevuld webformulier – alleen de versie van de Markant website – verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden Markant 2016-2017