Cultuurwijzer

cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs

Cultuurwijzer is het coördinatiepunt voor cultuureducatie op de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs en is gehuisvest in GIGANT, markant in cultuur.

Cultuurwijzer streeft er naar in Apeldoorn kunst- en cultuureducatie een structurele plaats te geven in het primair en voortgezet onderwijs door het aanbieden van samenhangende programma’s en activiteiten. Cultuurwijzer biedt diensten en producten aan op basis van de vraag uit het onderwijs. Alle scholen voor primair onderwijs nemen deel aan deze programma’s, vele scholen van het Voortgezet Onderwijs weten de weg te vinden naar cultuurwijzer.

Cultuurwijzer produceert een brochure voor de basisscholen, waarin het aanbod van diverse aanbieders in de stad gebundeld is. In de toekomst zullen andere aanbieders ook gebruik kunnen maken van een gecombineerd aanbod.

Voor alle activiteiten van het loket cultuureducatie op scholen kijk op onze speciale website: www.cultuurwijzerapeldoorn.nl.

Back To Top