Kortingen bij Gigant

Het is ook mogelijk om korting te krijgen op een cursus of les die bij GIGANT, markant in cultuur gegeven wordt. Vraag bij de docent naar de mogelijkheden/kortingen voor zijn/haar cursus.

RegelRecht strippen

Voor wie?
Als u een laag inkomen heeft kan het zijn dat u gebruik kunt maken van de regelingen van RegelRecht. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van het minimum inkomen. Studenten komen niet in aanmerking voor de strippenkaart. Uitzondering hierop zijn alleenstaande ouders die studeren.

Hoe werkt het?
De leerling betaalt (een deel van) het lesgeld aan de zelfstandig werkende docent middels RegelRecht strippen.
Meer informatie: www.apeldoorn.nl/regelrecht

Stichting Leergeld

Voor wie?
Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau (vanaf 1 juli 2016: € 1114,– voor alleenstaande ouders en € 1592,- voor twee-oudergezinnen) en woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn/Voorst.

Hoe werkt het?
Cursist ontvangt (na aanvraag) via Stichting Leergeld een ‘cheque’. Met deze cheque kan de docent de korting toezeggen. Er is dan ook sprake van inkomenskorting. De leerling betaalt (een deel van) het lesgeld aan de zelfstandig werkende docent middels de cheque van stichting Leergeld. Er wordt ook een inkomenskorting gehanteerd. Meer informatie: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

CJP korting

Voor wie?
Heb jij een CJP pas, of een studentenkaart? Lever bij inschrijving een kopie in van de pas en ontvang 10% korting op je lesgeld.

Hoe werkt het?
De leerling betaalt (een deel van) het lesgeld aan de zelfstandig werkende docent (bedrag minus 10% korting).
Meer informatie: www.cjp.nl

65+ korting

Voor wie?
Bent u 65 jaar of ouder? Dan ontvangt u, als u ons uw geboortedatum toont, 10% korting op uw lesgeld.

Hoe werkt het?
De leerling betaalt (een deel van) het lesgeld aan de zelfstandig werkende docent (bedrag minus 10% korting).

Inkomens korting

Voor wie?
Geniet u een uitkering of een minimuminkomen? Dan kunt u 20% inkomenskorting op uw lesgeld krijgen. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan geldt het inkomen van de ouders als uitgangspunt.

Hoe werkt het?
De leerling betaalt (een deel van) het lesgeld aan de zelfstandig werkende docent (bedrag minus 20% korting).
Om voor deze korting in aanmerking te komen dient u bij uw inschrijving bij te voegen: Een IB-60 verklaring (inkomstenbelasting) van de belastingdienst, een kopie verklaring van de sociale dienst waaruit blijkt dat u een uitkering geniet of een toekenningsbrief van Regelrecht.

U kunt per activiteit van maximaal één van de genoemde kortingsregelingen gebruik maken.

Back To Top